Quick Access
Medsana Noutăți
Prof. Dr. Radu Vlădăreanu

Specialitate: Obstetrică Ginecologie

Grad profesional: Profesor, Medic Primar Obstetrică-Ginecologie

Competențe: Medicina materno – fetală, Ecografie obstetricală și ginecologică 3D-4D, Planificare familială, Reproducere asistată, Laparoscopie și Histeroscopie.

Studii universitare:

- 1997 obține titlul de medic primar de obstetrică și ginecologie;
- în perioada de stagierat a funcționat că asistent benevol la Catedra de Anatomie a Facultății de Medicină Generală București;
- șef de Promoție al Facultății de Medicină Generală, UMF Carol Davila, 1987, cu media generală 10.

Studii postuniversitare:

 • - Doctor în medicină (obstetrică și ginecologie) din 1995.

Experiență profesională:

- Șef al Clinicii de Obstetrică Ginecologie a Spitalului de Urgență Elias din București;
- din 2011 Director de Departament Obstetrică Ginecologie Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București;
- Profesor universitar obstetrică ginecologie și conducător de doctorat la U.M.F. Carol Davila București;
- din 2002 Coordonatorul Maternității Elias;
- Coordonator Național al Atestatului în Ecografia în Obstetrică Ginecologie și al Atestatului de Medicină Materno-Fetală din 2001;
- din 1987 Cadru didactic la U.M.F. Carol Davila București.
 

Lector al următoarelor cursuri:

  • Titular de curs și lucrări practice de obstetrică ginecologie și medicină fetală pentru studenții anilor III, IV și VI ai Facultății de Medicină și Facultății de Moașe și Asistenți Medicali;

  • - Invited Professor al Weill Cornell Medical College, New York, Statele Unite al Americii, 2011;

  • - Cursul VISUS – Vienna Internațional School of 3D Ultrasonography, organizat de Internațional Academy of Medical Ultrasonography, 2006;

  • - Cursul “Infecția cu Virusul Papilloma Uman și leziunile intraepiteliale ale colului uterin induse de acesta”, UMF „Carol Davila”, 2006;

  • - Cursul pentru Atestat de Studii Complementare în “Tratamentul Infertilității Cuplului și Reproducere Umană Asistată”, desfășurat prin Centrul Național de Perfecționare în domeniul Sanitar, din anul 2004;

  • - Cursul pentru Atestat de Studii Complementare în “Medicina Materno-Fetală”, desfășurat prin Centrul Național de Perfecționare în domeniul Sanitar, din anul 2004;

  • - Cursul de Senologie, desfășurat prin UMF „Carol Davila” la Clinica de Endocrinologie a Institutului „Parhon”, din anul 2003;

 • - Cursul de Competență în “Ecografie obstetricală și ginecologică”.

Membru în Board-ul următoarelor structuri profesionale Naționale:

  • Președintele Societății Române de  Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie;

  • - Co-Director Ian Donald Interuniversity School of Ultrasonography, Avanced Course of Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology, România

  • - Secretar și Membru al Comisiei Consultative de Obstetrică și Ginecologie a Ministerului Sănătății (2006-în prezent)

  • - Secretar al Grupului Național Coordonator de Redactare a Ghidurilor Clinice de Obstetrică Ginecologie (2006-în prezent)

  • - Membru al Adunării Generale Naționale a Colegiului Medicilor din România, iar în prezent membru al Comisiei Superiore de Disciplină a Colegiului  Medicilor din România

  • - Președintele Congresului de Ginecologie Endocrinologică, Sinaia, 2009

  • - Membru al Comitetului Științific al principalelor manifestări Naționale de Obstetrică-Ginecologia din România, din 2004-în prezent

 • - Organizator al Conferinței “First trimester screening of Fetal Anomalies”, Prof. Kipros Nicolaides, (King’s College Hospital, London), București, martie 2006.

Membru în Board-ul  următoarelor structuri profesionale Internaționale:

  • Vicepreședinte al Societății Române de Obstetrică și Ginecologie din România

  • - Internațional Board of World Association of Perinatal Medicine (WAPM), din 2007

  • - Associate Fellow of Internațional Academy of Perinatal Medicine, 2007, titlul decernat la Weill Cornell Medical College, Presbyterian Hospital, New York, iulie 2008

  • - Internațional Board of “Fetus as a Patient” Society, din 2010, San Diego, USA

  • - Vice-Președinte al „Fetus aș a Patient” Intenational Sociaty și laureat al prestigioasei Medalii “William Lilley” (2012)

  • - Scientific Board of South-East Society of Perinatal Medicine, din 2004

  • - Internațional Board of Ian Donald Interuniversity School of Ultrasonography, Dubrovnik, Croația, din 2006

  • - Executive Board of Mediterranean Association for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, din iunie 2007

  • - Developing Country Commitee of the World Association of Perinatal Medicine (WAPM), din 2006

  • - Mastology Association of North and South Mediterranean (MANOSMED) Mobile University of Mastology, din 2004

  • - IAMU: International Academy of Medical Ultrasonography, din 2006

  • - HPV Master Class, Board European de Studiu al Human Papilloma Virus, 2006

  • - SAFE 2007 Report, Report on European Research Activities in the Area of Pre-term Labour 2007 (contributor)

  • - Member of European Pre-Term Labour Group (2006)

  • - Member of Istanbul International Comitee for defining the Perinatal Care of Monochorionic Twins, Istanbul, 13-15 February, 2009, chaired by Isaac Blikstein

  • - Semnatar al The New York Declaration on Women and Children First ce a fost înmânată printr-o ceremonie specială, în prezența tuturor autorilor) de către International Academy of Perinatal Medicine Excelenței Sale, Secretarul General al ONU, 7 iulie, 2008, New York 

  • - A fost cel care a inițiat și în prezent coordonează Cursul Medicina Fetală pentru studenții de anul VI,  împreună cu Prof. Kipros Nicolaides, de la King’s Hospital, Londra, pionierul și promotorul acestei discipline. Cursul se desfășoară în Clinica de Obstetrică-Ginecologie „Elias” și se bucură de o primire deosebită din partea studenților. 

  • - Desfășoară de asemenea Cursul  de Obstetrică și Ginecologie cu studenții anului VI Medicină ai UMF Carol Davila, București.

 • - Formator de specialiști: în perioada 2003-2008 în Clinica de Obstetrică și Ginecologie Elias, a coordonat pregătirea a peste 100 de medici rezidenți de obstetrică – ginecologie.

Membru în Board-ul Editorial al următoarelor Reviste Științifice:

  • Co-Editor Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology,  din 2010 – în prezent;

  • - Obstetrică și Ginecologie – Revista Societății de Obstetrică și Ginecologie din România, Secretar de Redacție (2007-prezent)

  • - Gineco.Eu – din 2005 și Redactor Adjunct – prezent, Ginecologia.Ro, Editor Șef din 2013

  • - Maedica – a Journal of Clinical Medicine (2009-prezent)

  • - Journal of Pediatric Surgical Specialities (2008-prezent)

  • - Practica Medicală (2007-prezent)

  • - Revista Română de Tromboză și Hemostază (2004-prezent)

Invited speaker al urmatoărelor Congrese internaționale:

- 22nd Annual Summer Meeting of the Egyptian Society of Surgeons and Mastology Association of Northen & Southern Mediterranean (MANOSMED), Alexandria, Egipt, 2004

  • The Advanced Course of Mastology, Beirut, 2006

  • - 3th Congress of Ultrasound în Obstetrics and Gynecology of Mediterranean Area (MED-UOG) and the advanced Course of Ultrasound in Ostetrics and Gynecology of the Ian Donald School, Dubrovnik, iunie 2006

  • - 4th World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries, Agra, India, 29 Septembrie-01 Octombrie 2006

  • - Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound, First Romanian Course, martie 2006, București

  • - 2007 Hacettepe Congress of Obstetrics and Gynecology, Philosophy of Medicine and Art, Ankara, 12-14 aprilie

  • - 2nd Congress of South-East Society of Perinatal Medicine, Istanbul, 2007

  • - The Fetus as a Patient, Istanbul, 2007

  • - 4th Congress of Ultrasound în Obstetrics and Gynecology of Mediterranean Area (MED-UOG) and the advanced Course of Ultrasound in Ostetrics and Gynecology of the Ian Donald School, Bari, Italia, 8-10 iunie 2007

  • - World Congress of Perinatal Medicine, Florence, septembrie 2007

  • - Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound, Second Romanian Course, Bucharest, octombrie 2007

  • - Second Congress of South East European Society of Perinatal Medicine, Istanbul, 31 Octombrie - 3 Noiembrie 2007

  • - 3rd Advanced Course of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Athens, 8-9 decembrie2007

  • - 2nd Congress of Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 9-11 mai, 2008 Thessaloniki

  • - 2nd Erich Saling School Of Perinatal Medicine, Dubrovnik, noiembrie 2008

  • - Contemporary OB/GYN Ultrasound: Recent Advances and Clinical Practice, University of Hawaii, Jhon Burns School of Medicine, Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound Hawaii, mai 2009

  • - 6th Congress of Mediterranean Association for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, MEDUOG, Algeries, iunie 2009

  • - Fifth annual meeting of International Academy of Perinatal Medicine – Preterm birth: prediction and obstetric and neonatal treatment, 31 octombrie – 1 noiembrie 2009, Dubrovnik, Croația

  • - 9th World Congress of Perinatal Medicine, octombrie 2009, Berlin, Germania

  • - 6th World Congressof Perinatal Medicine Developing Countries, and The 11th Indonesian Society of Fetomaternal Medicine Annual Scientific Meeting Jakarta, Indonezia, martie 2010

  • - The Fetus as a Patient, 26-th International Congress, San Diego, 25-28 aprilie 2010

  • - XXII European Congress of Perinatal Medicine, 26-29 mai 2010 Granada

  • - GLOBAL CONGRESS OF MATERNAL AND INFANT HEALTH (Barcelona, septembrie 22-26, 2010), International Scientific Committee and Speaker

Publicații semnificative:

  • Autor a 7 cărți de specialitate (una dintre acestea publicată în două ediții) și traducător al unei cărți medicale;

  • - Autor a 19 capitole în cărți și manuale de specialitate, dintre care șapte în tratate internaționale;

  • - Editor al variantei românesti a unui tratat internațional de ultrasonografie de referință, precum și al unui tratat internațional de Ginecologie;

  • - Autor a 15 articole/studii publicate în reviste;

  • - Autor a 135 articole sau studii publicate în reviste naționale și internaționale;

  • - Autor a peste 200 studii prezentate și publicate în volumele manifestărilor științifice naționale și internaționale la care a participat;

  • - Autor a 160 de lucrări susținute la simpozioane științifice, congrese naționale și internaționale la care a participat.

 •