Quick Access
Medsana Prevenție

Gemelaritatea monocorionică – discordanțe și riscuri

Bucuria pe care o trăiesc viitoarele mame în momentul în care află că vor aduce pe lume gemeni nu se poate exprima în cuvinte, însă, poate constitui și un motiv de îngrijorare pentru că va fi o dublă provocare. De asemenea, sarcina gemelară este asociată cu riscuri mai mari, atât pentru mamă, cât și pentru feți.

Incidența sarcinii gemelare este de aproximativ 1 la 10.000 de nașteri și s-a constatat că o sarcină din 5 gemelare este monocorionică (gemeni identici care împart aceeași placentă). Numărul sarcinilor gemelare a crescut datorită tehnicilor de reproducere asistată și vârstei înaintate a mamei la momentul concepției.

În perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2014, în cadrul unui studiu de specialitate efectuat de Prof. Dr. Liana Pleș, medic primar obstetrică – ginecologie, doctor în științe medicale în clinica Medsana.s-au evaluat retrospectiv datele referitoare la nașterile din maternitatea „Bucur”, Spitalul „Sf. Ioan”.

„Din totalul nașterilor s-au selectat pacientele care au avut sarcina gemelară și s-au identificat caracteristicile fiecărui caz. Mi-am îndreptat atenția asupra corionicității și complicațiilor sarcinii gemelare monocorionice.” - Prof. Dr. Liana Pleș.

Particularități

În cursul celor 5 ani incluși în cercetare, s-a identificat un număr de 76 cazuri cu sarcină gemelară. Dintre acestea 24 s-au dovedit a fi sarcini monocorionice. Diagnosticul corionicității a fost stabilit prin ecografie pe parcursul investigării sarcinii în 65 cazuri. Pentru celelalte 11 cazuri acest aspect nu a fost posibil deoarece au fost sarcini neinvestigate, pacientele prezentându-se la spital la momentul nașterii. Modalitatea nașterii a fost preponderent prin operație cezariană cu o pondere de 63.8%.

Sarcinile gemelare au survenit în număr de 25 ca urmare a reproducerii asistate. În 6 cazuri au existat discordanțe de vârsta gestațională între cei doi feți la ecografia de prim trimestru. Considerând sexul ca factor discriminativ am constatat că în general în cele 6 cazuri de discordanțe 4 au fost pentru feții de sex masculin și doar 2 cazuri de sex feminin, diferențele nu au fost, însă suficient de mari pentru a justifica o asociere a potențialului de creștere în raport cu sexul. În cadrul studiului nostru am identificat un caz de TAPS, un caz cu TRAP și 2 cazuri cu TTTS. Toate aceste cazuri de gemeni au fost evidențiate prin ecografie.

Complicații în sarcina gemelară

Principalele complicații ale sarcinii monocorionice sunt reprezentate de reducerea spontană la sarcina cu făt unic în primele săptămâni de gestație, anomalii congenitale sau restricție de creștere intrauterină.  Sarcinile multiple sunt asociate cu rate mai mari ale fiecărei complicații potențiale legate de sarcină, exceptând sarcina depășită cronologic și macrosomia.  Incidența reducerii sarcinii gemelare la sarcina cu făt unic este de cca 2.5 la 5 procente.  În studiul actual nu am analizat sarcinile gemelare din primul trimestru care s-au redus spontan la sarcină cu făt unic ori sarcinile gemelare care nu au ajuns în trimestrul III de sarcină, oprindu-se din evoluție în primele două trimestre de sarcină.

Examinarea ecografică este singura metodă sigură și fiabilă pentru a diagnostica definitiv sarcina gemelară. Prin examenul ecografic pot fi determinate corionicitatea si amnionicitatea . Acesta a fost principalul mijloc de diagnostic și pentru studiul actual.

Complicațiile cunoscute ale sarcinii monocorionice sunt: sindromul transfuzor-transfuzat (twin-to- twin transfusion syndrome = TTTS)  caracterizat prin dezechilibrele fluxului sangvin fetoplacentar la nivelul circulației placentare comune care determină apariția oligoamniosului într-un sac amniotic și polihidramniosului în celălalt sac. Acesta survine la cca 10 la 15 % din sarcinile monocorionice.  În studiul nostru am observat că proporția TTTS a fost încadrată în acest interval.

Secvența anemie-policitemie (twin anemia-polycythemia sequence =TAPS) - este o variantă de TTTS în care unul dintre gemeni este anemic, iar celălalt geamăn este policitemic dar fără discordanțe de lichid amniotic. Am identificat un caz în timpul celor 5 ani analizați.

O altă complicație rară specifică sarcinii monocorionice este TRAP (twin reversed arterial perfusion sequence) în care corpul unui făt cu o inimă slab dezvoltată este perfuzat de cordul celuilalt făt. Deși este o situație rar întâlnită am avut un asemenea caz identificat precoce prin mijloace ecografice.

Sarcina gemelară monocorionică este o entitate clinică aparte a sarcinilor multiple deoarece poate avea o serie de complicații particulare cu implicații în morbiditatea și mortalitatea neonatală.

Pentru informații suplimentare și programări la Prof. Dr. Liana Pleș, vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul de telefon 021-9607sau să ne scrieți la adresa de e-mail programari@medsana.ro