Alte analize
SELECTEAZA INVESTIGATII Alte analize
TARIF (ron)
ALEGE
ALEGE CLINICA
HLA B - 27
260.00
SELECTEAZA INVESTIGATII Alte analize
HLA B - 27
260.00 lei
* Interpretarea serviciului are natura pur medicala si analizeaza parametrii obtinuti in urma investigatiei. Interpretarea rezultatului obtinut in context clinic se face numai in urma unui consult ce va fi achitat separat.