Boli mitocondriale
SELECTEAZA INVESTIGATII Boli mitocondriale
TARIF (ron)
ALEGE
ALEGE CLINICA
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Cardiomiopatie (Mutatiile A3243G, A4269G, A4300G)
3200.00
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Diabet si Surditate/Hipoacuzie ( A3243G, C12258A)
3200.00
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Encefalomiopatie (G1606A, T10010C)
3200.00
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Hipoacuzie Non - Sindromica (Mutatia A7445G)
3200.00
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Hipoacuzie Non - Sindromica cauzata de Aminoglicozide (Mutatia 1555G)
3200.00
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Miopatie (Mutatiile T14709C, A12320G)
3200.00
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Sindrom CPEO (Mutatiile A3243G, T4274C)
3200.00
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Sindrom Kearns-Sayre
3200.00
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Sindrom Leigh (Mutatia T8993G/C)
3200.00
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Sindrom LHON (Mutatiile G11778A, T14484C, G3460A)
3200.00
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Sindrom MELAS (Mutatiile A3243G, T3271C, A3251G)
3200.00
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Sindrom MERRF(Mutatiile A8344G, T8356C)
3200.00
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Sindrom Pearson
3200.00
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Tubulopatie sporadica
3200.00
SELECTEAZA INVESTIGATII Boli mitocondriale
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Cardiomiopatie (Mutatiile A3243G, A4269G, A4300G)
3200.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Diabet si Surditate/Hipoacuzie ( A3243G, C12258A)
3200.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Encefalomiopatie (G1606A, T10010C)
3200.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Hipoacuzie Non - Sindromica (Mutatia A7445G)
3200.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Hipoacuzie Non - Sindromica cauzata de Aminoglicozide (Mutatia 1555G)
3200.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Miopatie (Mutatiile T14709C, A12320G)
3200.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Sindrom CPEO (Mutatiile A3243G, T4274C)
3200.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Sindrom Kearns-Sayre
3200.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Sindrom Leigh (Mutatia T8993G/C)
3200.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Sindrom LHON (Mutatiile G11778A, T14484C, G3460A)
3200.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Sindrom MELAS (Mutatiile A3243G, T3271C, A3251G)
3200.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Sindrom MERRF(Mutatiile A8344G, T8356C)
3200.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Sindrom Pearson
3200.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru boala mitocondriala - Tubulopatie sporadica
3200.00 lei
Interpretarea serviciului are natura pur medicala si analizeaza parametrii obtinuti in urma investigatiei. Interpretarea rezultatului obtinut in context clinic se face numai in urma unui consult ce va fi achitat separat.