Boli neurogenetice
SELECTEAZA INVESTIGATII Boli neurogenetice
TARIF (ron)
ALEGE
ALEGE CLINICA
Analiza genetica moleculara pentru atrofie musculara spinala (SMA - Werdnig - Hoffmann) (SMN1)
1390.00
Analiza genetica moleculara pentru ataxia Friedreich (FXN)
1750.00
Analiza genetica moleculara pentru ataxia spinocerebeloasa (SCA 1,2,3,6,7,10,12)
4900.00
Analiza genetica moleculara pentru boala Huntington (IT15)
1250.00
Analiza genetica moleculara pentru Charcot- Marie - Tooth (CMT1A) si HNPP
1750.00
Analiza genetica moleculara pentru Charcot- Marie - Tooth cu transmitere familiala legata de X (CMTX1)
2700.00
Analiza genetica moleculara pentru distrofie miotonica Type (DM1, DMPK))
1800.00
Analiza genetica moleculara pentru distrofie musculara Duchenne/Becker - deletii/duplicatii gena distrofina, Tehnica MPLA
2450.00
Analiza genetica moleculara pentru distrofie musculara Duchenne/Becker - secventiere gena distrofina
19500.00
Analiza genetica moleculara pentru Sindrom X fragil (Fraxa, Fraxe)
1250.00
Boala Kennedy (Atrofia Musculara Spinobulbara) (SBMA)
1700.00
Sindromul Rett (MECP2)
3900.00
SELECTEAZA INVESTIGATII Boli neurogenetice
Analiza genetica moleculara pentru atrofie musculara spinala (SMA - Werdnig - Hoffmann) (SMN1)
1390.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru ataxia Friedreich (FXN)
1750.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru ataxia spinocerebeloasa (SCA 1,2,3,6,7,10,12)
4900.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru boala Huntington (IT15)
1250.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru Charcot- Marie - Tooth (CMT1A) si HNPP
1750.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru Charcot- Marie - Tooth cu transmitere familiala legata de X (CMTX1)
2700.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru distrofie miotonica Type (DM1, DMPK))
1800.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru distrofie musculara Duchenne/Becker - deletii/duplicatii gena distrofina, Tehnica MPLA
2450.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru distrofie musculara Duchenne/Becker - secventiere gena distrofina
19500.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru Sindrom X fragil (Fraxa, Fraxe)
1250.00 lei
Boala Kennedy (Atrofia Musculara Spinobulbara) (SBMA)
1700.00 lei
Sindromul Rett (MECP2)
3900.00 lei
* Interpretarea serviciului are natura pur medicala si analizeaza parametrii obtinuti in urma investigatiei. Interpretarea rezultatului obtinut in context clinic se face numai in urma unui consult ce va fi achitat separat.