Genetica hematologica
SELECTEAZA INVESTIGATII Genetica hematologica
TARIF (ron)
ALEGE
ALEGE CLINICA
Analiza genetica moleculara pentru MTHFR C677T si A1298C
330.00
Analiza genetica moleculara pentru JAK 2
650.00
Analiza genetica moleculara pentru Factor V Leiden si R2 (H1299R)
330.00
Analiza genetica moleculara pentru Factor V Leiden, Factor R2 si Protrombina
600.00
Analiza genetica moleculara pentru Factor XIII V34L
340.00
Analiza genetica moleculara pentru PAI-1 4G/5G
340.00
Analiza genetica moleculara pentru Protrombina (G20210A)
330.00
Control genetic pentru trombofilie (Factor V Leiden, Factor R2 (H1299R), Protrombina (G20210A), MTHFR C677T si A1298C, PAI -1 4G/5G, Factor XIII V34L)
1100.00
SELECTEAZA INVESTIGATII Genetica hematologica
Analiza genetica moleculara pentru MTHFR C677T si A1298C
330.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru JAK 2
650.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru Factor V Leiden si R2 (H1299R)
330.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru Factor V Leiden, Factor R2 si Protrombina
600.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru Factor XIII V34L
340.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru PAI-1 4G/5G
340.00 lei
Analiza genetica moleculara pentru Protrombina (G20210A)
330.00 lei
Control genetic pentru trombofilie (Factor V Leiden, Factor R2 (H1299R), Protrombina (G20210A), MTHFR C677T si A1298C, PAI -1 4G/5G, Factor XIII V34L)
1100.00 lei
Interpretarea serviciului are natura pur medicala si analizeaza parametrii obtinuti in urma investigatiei. Interpretarea rezultatului obtinut in context clinic se face numai in urma unui consult ce va fi achitat separat.