Laborator - Markeri virali
SELECTEAZA INVESTIGATII Laborator - Markeri virali
TARIF (ron)
ALEGE
ALEGE CLINICA
Anticorpi anti HAV IgG
55.00
Anticorpi anti HAV IgM
55.00
Anticorpi anti HBc IgM
60.00
Anticorpi anti HBc totali
50.00
Anticorpi anti Hbe
50.00
Anticorpi anti HBs
45.00
Anticorpi anti HCV screening
65.00
Anticorpi anti HDV
80.00
Anticorpi anti HIV I+II screening
60.00
Antigen Hbe screening
60.00
Antigen HBs screening
45.00
Antigen HDV screening
85.00
SELECTEAZA INVESTIGATII Laborator - Markeri virali
Anticorpi anti HAV IgG
55.00 lei
Anticorpi anti HAV IgM
55.00 lei
Anticorpi anti HBc IgM
60.00 lei
Anticorpi anti HBc totali
50.00 lei
Anticorpi anti Hbe
50.00 lei
Anticorpi anti HBs
45.00 lei
Anticorpi anti HCV screening
65.00 lei
Anticorpi anti HDV
80.00 lei
Anticorpi anti HIV I+II screening
60.00 lei
Antigen Hbe screening
60.00 lei
Antigen HBs screening
45.00 lei
Antigen HDV screening
85.00 lei
* Interpretarea serviciului are natura pur medicala si analizeaza parametrii obtinuti in urma investigatiei. Interpretarea rezultatului obtinut in context clinic se face numai in urma unui consult ce va fi achitat separat.