Medsana Fidelitate - 7% reducere


REGULAMENTUL OFICIAL


Art.1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Programului
Programul „Medsana Fidelitate – 7% reducere” („Programul”) este organizat si desfasurat de catre Medsana Bucharest Medical Center S.R.L., cu sediul in Bucureşti, strada Dr. Nanu Muscel nr. 12, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. de ordine J40/9685/1997, Cod Unic de Inregistrare: 10019809, avand cont bancar RO25BUCU013204812511RO01, deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Unirii, numar de operator de baze de date cu caracter personal 8566/2008, reprezentata legal de catre Dl. Vasileios Chaniotis, in calitate de Director Executiv („Medsana”).

Programul se desfasoara potrivit prevederilor prezentului Regulamentul („Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este publicat pe site-ul www.medsana.ro , la Sectiunea Informatii pacienti . De asemenea, la solicitarea oricarui participant,  Regulamentul va fi pus la dispozitia acestuia la receptia clinicilor Medsana. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Programului si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate. Modificarea/forma modificata a  Regulamentului intra in vigoare de la data publicarii acesteia pe site-ul www.medsana.ro , Sectiunea Informatii pacienti.

Art.2. Centrele de desfasurare a Programului
Programul de fidelitate este valabil in toate centrele Medsana – Clinica Medsana Primaverii, Clinica Medsana Cotroceni, Clinica Medsana Ploiesti, Clinica Medsana - Genesis.

Art.3. Durata programului de fidelitate
Programul de fidelitate a fost lansat la data de 1 martie 2012 si are durata nedeterminata. Medsana isi rezerva dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea Programului printr-un anunt scris, afisat la receptiile clinicilor Medsana si site-ul www.medsana.ro, Sectiunea Informatii pacienti, cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile inainte.

Art.4. Participanti. Condiţii de obtinere a cardului Medsana Fidelitate.
Utilizare Programul se adreseaza oricarei persoane fizice care nu deţine la Medsana un abonament individual sau la nivel de companie sau care nu beneficiaza de alte planuri de reducere aplicabile in clinicile Medsana (reduceri elevi, studenti, pensionari, persoane cu dizabilitati, parteneriate cu alte entitati/societati) si consta in acordarea unei reduceri de 7% (sapte-la-suta) pentru serviciile medicale incluse in Program, cu respectarea conditiilor si exceptiilor de mai jos. Programul cuprinde serviciile medicale Medsana din Lista Oficiala de Preturi, cu exceptia urmatoarele servicii: testul de intoleranta alimentara York Test (mai multe testari simultane), testul CINtec, administrare intralezionala medicamentoasa. Fiecare participant la 

Program va primi Cardul Medsana Fidelitate („Cardul”). Cardul se emite dupa prima accesare de servicii medicale in valoare de minimum 400 (patrusute) RON, care au fost achitate intr-o singura tranzactie (card sau cash) si poate fi folosit in oricare clinica Medsana. In vederea obtinerii cardului de fidelitate, dupa efectuarea si achitarea serviciilor medicale mai sus mentionate, pacientul va completa toate campurile Formularului de inscriere in Program, il va data si semna si il va preda la receptia clinicii. Formularul de inscriere pentru minori va fi completat cu datele personale ale minorului si semnat de catre tutorele legal. Expedierea Cardului se va face de catre Medsana, in termen de maxim 30 zile de la depunerea formularului de inscriere la adresa postala indicata de catre client in Formularul de inscriere.

Reducerea de 7% (sapte-la-suta) intra in vigoare in 2 (doua) zile lucratoare de la depunerea formularului in clinica Medsana. Reducerea nu se cumuleaza cu alte discounturi oferite de Medsana si nu se aplica pachetelor de servicii medicale cu preturi preferentiale  prestabilite. Medsana isi rezerva dreptul de a modifica lista serviciilor medicale incluse in Program prin modificarea prezentului Regulament si afisarea modificarilor respective pe site-ul www.medsana.ro, Sectiunea Informatii pacienti . Totodata, la momentul solicitarii programarii pentru un serviciu medical, clientul va preciza ca este beneficiarul Cardului de Fidelitate si va solicita sa fie informat daca respectivul serviciu medical este inscris in Program. Cardul este nominal. Ori de cate ori titularul acceseaza servicii medicale va  prezenta la receptie atat Cardul, cat si actul de identitate in termen de valabililitate. Minorii care nu au implinit 14 ani vor veni insotiti de tutorele legal (care se legitimeaza cu actul de identitate) care certifica identitatea minorului si prezinta Cardul emis pe numele  minorului. Minorii care au implinit 14 ani vor veni insotiti de tutorele legal (care se legitimeaza cu actul de identitate) si vor prezenta la receptie atat Cardul, cat si actul de identitate in termen de valabililitate. In cazul in care tutorele nu insoteste personal minorul,  persoana imputernicita in acest sens va avea asupra sa procura in original, acordata de tutorele legal al minorului, actul propriu de identitate in termen de valabililitate si cardul emis pe numele minorului. Beneficiile Cardului sunt valabile pe durata de desfasurare a  Programului, daca nu survine una dintre urmatoarele situatii:

1. Medsana isi rezerva dreptul de a suspenda Cardurile nefolosite timp de 12 luni consecutive, fara notificare prealabila.

2. In cazul in care detinatorul Cardului doreste sa renunte la beneficiile acestuia, va completa o solicitare scrisa in acest sens care se va depune in original la oricare dintre clinicile Medsana.

3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta Programul oricand pe parcursul acestuia, in baza liberei salei decizii, sub conditia informarii prealabile a participantilor, in conformitate cu prevederile Art. 3 din Regulament.
4. Aparitia unui caz de forta majora sau caz fortuit care dureaza mai mult de 60 (sasezeci) de zile.

5. In cazul intreruperii activitatii Organizatorului, pe perioada intreruperii, sub conditia informarii prealabile a participantilor, in conformitate cu prevederile Art. 3 din Regulament.

6. Incetarea activitatii Organizatorului.

Daca un Card s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, participantul va anunta imediat la numarul de telefon 021 – 9607 – Serviciul Clienti, comunicand numele, adresa si celelalte date de identificare ale posesorului de card. In cazurile mai sus mentionate, clientului i se va  emite un nou card pe care il poate ridica in termen de 30 zile de la anuntarea deteriorarii/pierderii/furtului din oricare dintre centrele Medsana. In situatia inlocuirii unui Card deteriorat, eliberarea noului Card este conditionata de predarea catre Medsana a cardului  deteriorat in momentul ridicarii de catre client a noului Card.

Art.5. Forta majora. Cazul fortuit
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, absolut invincibil si inevitabil care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in situatia de a nu-si mai putea indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si  care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. Cazul Fortuit este un eveniment care nu putea fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator daca  evenimentul nu s-ar fi produs. Daca o situatie de forta majora sau de caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si derularea Programului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 si art. 1634 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca un caz de forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitie, existenta  acestuia.

Art.6. Litigii
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

Art.7. Protectia datelor cu caracter personal („Date Personale”)
Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de Medsana în conformitate cu politica interna a acesteia privind protectia datelor cu caracter personal. Conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si bunele practici in domeniu, precum si asigurarea unui climat de transparenta, siguranta si incredere pentru pacienti sunt importante pentru Medsana. Prin participarea la Program, sunteti de acord cu aderarea la politica Medsana de protectie a datelor cu caracter personal. Puteti obtine mai multe informatii despre drepturile dumneavoastra [respectiv  (a) dreptul de acces la Datele Personale prelucrate; (b) dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea Datelor Personale; (c) dreptul de a solicita restricționarea prelucrarii; (d) dreptul de a va opune prelucrarii; (e) dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare; (f) dreptul la portabilitatea Datelor Personale; (g) dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si de a va adresa instantelor de judecata competente], consultand  documentul  „NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER S.R.L.” disponibil pe site-ul Medsana la adresa https://www.medsana.ro/despre-noi/gdpr sau pe suport de hartie, in sala de asteptare a fiecareia dintre clinicile Medsana. Drepturile mentionate la lit. (a) – (f) de mai sus pot fi exercitate utilizand urmatoarele canale de comunicare:  (i) adresa de e-mail dpo@medsana.ro sau (ii) redactarea si semnarea unei cereri si depunerea acesteia la ghiseele Clinicilor Medsana.


Date personale
(Campurile de mai sus se vor completa numai daca formularul este completat pentru minori.)
Alte informatii
Sunt de acord cu Termenii si conditiile de utilizare. CITESTE Termeni & Conditii.
Sunt de acord cu informatiile prezentate in nota de informare legata de protectia datelor cu caracter personal prezentata la Sectiunea GDPR
Sunt de acord cu folosirea e-mailul pentru informari periodice, marketing, publicitate. Informatiile furnizate nu vor fi transferate catre alte entitati..
Descarca regulamentul campaniei "Medsana Fidelitate - 7% reducere"
Certificari
Medsana Romania
"Medsana" si "Respect pentru viata" sunt marci inregistrate ale Medsana Romania. Medsana este membra a Athens Medical Group, companie afiliata Asklepios Kliniken GmbH.

Copyright 2017 Centrul Medical Medsana. Toate drepturile rezervate.
Realizat de Concept24
LISTA SERVICIILOR MEDICALE DIN CADRUL CLINICILOR MEDSANA LISTA SERVICIILOR MEDICALE DIN CADRUL CLINICILOR MEDSANA
Deschizator de drumuri pe piata autohtona de servicii medicale private, Medsana a fost primul centru medical care a introdus in Romania conceptul de clinica multidisciplinara, oferind inca de la infiintare, din 1996, servicii complete de diagnostic si tratament.Reteaua Medsana cuprinde in acest moment doua centre medicale in Bucuresti: Primaverii si Cotroceni, un centru medical multidisciplinar in Ploiesti si doua laboratoare de analize, acreditate ISO, echipate cu analizoare automate care ofera rezultate precise si rapide. Medsana ofera servicii medicale in peste 30 de specialitati, peste 450 de teste de laborator, majoritatea cu rezultat in aceeasi zi, fiind printre putinele centre medicale din Romania care efectueaza o gama ampla de teste genetice si moleculare.Ca o recunoastere a standardului inalt de calitate atins in serviciile medicale private, Centrul Medical Medsana a primit de-a lungul timpului mai multe distinctii care se refera atat la nivelul de incredere a consumatorilor (Trusted Brand), cat si la renumele si imaginea clinicilor Medsana (Superbrands).

Medsana isi rezerva dreptul de a modifica pretul serviciilor medicale fara notificari prealabile.Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de SC Medsana Bucharest Medical Center SRL, potrivit notificarii nr. 8566, in conformitate cu Legea 677/2001, in scopul efectuarii de servicii medicale, in scopuri statistice sau pentru efectuarea de actiuni de marketing direct. Mentionam ca datele dvs. vor fi transferate in spatiul UE conform declaratiei dvs. de acord. Va puteti exercita drepturile de acces, de interventie si de opozitie in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata si datata trimisa pe adresa Medsana Bucharest Medical Center SRL, str. Dr. Nanu Muscel, nr. 12, sector 5, Bucuresti.