Quick Access
Medsana Prevenție

Recomandări pentru protecția și siguranța angajaților

Odată cu ridicarea stării de urgență, o mare parte dintre angajații companiilor își vor relua activitatea. Ca urmare a schimbării condițiilor de muncă din cauza epidemiei COVID-19, identificarea și evaluarea riscurilor profesionale la momentul reluării activității este esențială pentru preîntampinarea situațiilor ce pot afecta sănătatea fizică și psihică a angajaților.

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă a facut recent recomandări pentru întoarcerea la muncă a angajaților dupa ridicarea restricțiilor referitoare la infecția cu Covid-19.

Adaptarea condițiilor de muncă pentru a reduce la minimum infectarea cu virusul SARS-CoV-2 se face prin aplicarea următoarelor măsuri:

  1. Desfășurarea la locul de muncă a activității esențiale, încurajarea prestării de activități la distanță prin mijloace online sau telefonice
  2. Reducerea, pe cât posibil, a contactului fizic între clienți și angajați prin izolarea angajaților care pot munci individual
  3. Pentru personalul vulnerabil (bolnavi cronici, persoane în vârstă, femei însărcinate) se recomandă derularea activității în regim de muncă la domiciliu / telemuncă pe termen lung
  4. Instalarea de bariere/ pereți despărțitori între angajati, daca nu poate fi păstrată o distanță minima de doi metri între aceștia. Barierele pot fi amplasate ca atare sau pot fi improvizate folosind folii de plastic, dulapuri mobile sau unități de depozitare, fără a se apela la bunuri instabile ce pot să cadă sau să se deplaseze accidental. În situațiile în care nu se montează bariere, se va păstra o distanță având echivalentul a două birouri.
  5. Reducerea contactului între angajați la momentul schimbului de ture, programarea timpului pentru pauze astfel încât să se evite sincronizarea angajaților în cantine, vestiare, bucătării amenajate și asigurarea pătrunderii unei singure persoane în aceste spații
  6. Aprovizionarea cu săpun și dezinfectant pentru mâini (în cantități corespunzătoare) și încurajarea angajaților să le folosească. Se vor monta dispozitive cu soluții dezinfectante pentru mâini în fiecare încăpere/sau în mai multe locuri din incintă acolo unde sunt spații mari de lucru cu personal numeros astfel încât dispozitivele să fie accesibile fără deplasări lungi.

Curățarea frecventă a spațiilor de lucru, în special a ușilor, clanțelor, instrumentelor și a altor suprafețe atinse în mod regulat și, de asemenea, este recomandată o bună aerisire a încăperilor sau ventilație verificată periodic pentru funcționare în condiții conform normelor. Supravegherea instalaţiilor, verificarea periodică, corectarea regimului de funcţionare, întreţinerea şi reparaţiile se desfăşoară în baza prevederilor normativului I5‐2010, cap. 12. Se va face program orar de curătenie organizat pe compartimente. Pentru curățenie se va folosi materiale moi, de unică folosință (lavete, hartie prosop, mopuri). Materialele folosite pentru curățenie se vor depozita în recipienți prevăzuți cu saci de plastic menajeri care vor putea fi strânși fără atingerea conținutului.

Asigurarea măștilor și mănușilor de protecție pentru toți angajații! (recomandarea de purtare a măștilor în spații comune!!) Angajații la care s-a identificat un risc ridicat de infecție sau pentru domeniile în care riscul este ridicat prin natura activității companiei. Aceste dispozitive medicale folosite nu constituie gunoi menajer și trebuie colectate separat conform recomandărilor autorităților. (Legea 211 din 2011 privind gestionarea deșeurilor republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014, cu modificările și completarile ulterioare). Dispozitivele medicale (măști și manuși contaminate) sunt considerate deșeuri periculoase și vor fi colectate în recipienți speciali - cutii de carton cu saci de polietilenă în interior- care poartă pictograma “Pericol Biologic”. Pentru gestionarea acestor deșeuri este bine să se colaboreze cu o companie specializată, autorizată.

Folosirea măștilor faciale: măștile faciale se folosesc în spații comune, măștile faciale trebuie să acopere nasul și gura, măștile faciale de unică folosință sunt eficiente atâta vreme cât nu sunt umede; nu se folosesc mai mult de o zi, măștile refolosibile se spală cu detergent la 60 grade celsius.

Afișarea la loc vizibil în spațiile de lucru de postere (afișe) care încurajează angajații să rămână acasă în caz de răceală, febră peste 37,3 grade Celsius, strănut sau tuse și să mențină o igienă corespunzătoare a mâinilor

Implementați permanent politici interne flexibile în ceea ce privește orarul de lucru (ora de sosire și de plecare) și munca de la distanță, pentru a limita prezenta la locul de muncă și călătoria cu mijloace de transport în comun la ore de vârf. 

Reluarea activității după ce aceasta a fost suspendată din cauza răspândirii noului coronavirus necesită stabilirea unui plan bine întocmit care să țină cont de următoarele aspecte:

 1. Adaptarea locului de munca și a modului de organizare a activității înainte de reîntoarcerea angajaților la muncă - se recomandă reînceperea treptată, pe etape, pentru a permite o mai bună adaptare la noile condiții
 2. Acordarea unei atenții sporite angajaților care prezintă un risc mai mare de infectare și celor care sunt vulnerabili – cei care suferă de afecțiuni cronice, persoanele în vârstă și femeile însarcinate
 3. Acordarea unui sprijin special persoanelor care suferă de anxietate, stres, depresie sau alte dezechilibre psiho-emoționale precum și persoanelor care au avut în familie/ cercul apropiat cazuri de infecție cu Covid – 19 sau au stat în izolare/ carantină.
 4. Împreună cu departamentele interne de Siguranță și Securitate în Muncă recomandăm elaborarea de protocoale de lucru care să include proceduri referitoare la triajul personalului, norme de bună desfășurare a activității precum și circuite interne specifice domeniului de activitate.
 5. Curățenie și dezinfecție a suprafețelor atinse frecvent și a toaletei.
 6. Organizarea triajului personalului
 7. Accesul și ieșirea din instituție trebuie să se facă pe trasee diferite

Triajul va consta în:
- verificarea temperaturii - trebuie să fie sub 37,3 grade Celsius

- verificarea purtării corecte a măștii de protecție; să acopere nasul și gura

Zona unde se va face triajul va trebui să asigure:
- distanță socială de 1,5m între peroanele care așteaptă la triaj. Pe sol va fi marcată distanța.

- termometre de suprafață sau scanere faciale care măsoară temperatura și care verificădacă se poartă mască.

În cazul în care unul dintre angajați prezintă simptome specifice infecției Covid-19 (febră, tuse, dificultăți de respirație, dureri în gât, dureri de cap), acesta trebuie să rămână la domiciliu la apariția simptomelor și să ia legătura cu medicul de familie în vederea unui diagnostic corect și aplicării măsurilor epidemiologice stabilite de către Ministerul Sănătății. 

Implicarea și comunicarea constantă cu angajații este încurajată.

Recomandările făcute de către Comisia de Epidemiologie a Ministerului Sănătății

Activitățile instituțiilor de stat și private vor fi organizate pentru reducerea constituirii unor grupuri de persoane care să faciliteze contactul direct sau pe o perioada îndelungată de timp.

În cazul în care se organizează întruniri, acestea se vor face în spații corespunzătoare care să asigure distanța socială între participanți.

  1. Se va purta masca facială
  2. Se va face evidența cu date complete de identificare și modalitate detaliată de contact a participanților la intrunire (telefon, email)
  3. Se vor asigura recipienți cu soluții dezinfectante  pentru dezinfecția mâinilor
  4. Dacă întrunirea se prelungește peste o oră, se va face pauză de 10-15 minute  pentru aerisirea încăperii
  5. La încheierea întrunirii se va face aerisirea largă a încăperii sau (dacă nu se poate face aerisire) se va face dezinfecția aerului cu soluții dezinfectante pulverizate.
  6. Se va face curățenia și dezinfecția suprafetelor și a pardoselilor cu personal instruit corespunzător.
  7. Participanții vor fi invitați să anunțe imediat coordonatorul întrunirii dacă în următoarele 14 zile de la momentul desfășurării întrunirii prezintă subfebră sau simptome respiratorii (tuse, strănut, durere în gat, dificultăți în respirație). În această situație coordonatorul întrunirii va anunța toți participanții. Aceștia vor fi informați să se supravegheze atent cu măsurarea temperaturii zilnic și să sesizeze simptome respiratorii. La apariția celor mai mici manifestări respiratorii sau la creșterea temperaturii peste 37,3 grade Celsius vor fi invitați să ia legătura cu medicul de familie.

Departamentele Corporate și Medicina muncii din cadrul clinicilor Medsana sunt în permanență în legătură cu autoritățile de la Ministerul Sănătății/ Comisia de Medicina Muncii, pentru a veni în sprijinul companiilor în vederea implementării măsurilor necesare pentru reluarea activității și gestionarea tuturor cazurilor specifice.

Vă reamintim sfaturile generale pentru protecția personală:

  1. Spălarea mâinilor - Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. Mâinile se spală cu apă și săpun cel putin 20 de secunde.
  2. Daca nu exista apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%. Spălarea mâinilor elimina virusul.
  3. Evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute - Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanță apropiată.
  4. Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile - Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gură, astfel eviați atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile. Mâinile intră in contact cu suprafețele contaminate de virus răspândidu-se in tot corpul .
  5. Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți - Dacă aveți infecție respiratoarie acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu gura acoperită sau într-un șervețel de preferat de unică folosință, purtați mască de protecție si spălați măinile. Dacă in momentul în care tușiți vă acoperiți gura cu mâinile, puteți contamina obiecte sau persoane cu care veniți în contact.
  6. Curățarea tuturor suprafețelor cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți ce conțin, clor, înnălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform.
  7. Utilizarea măștii de protecție – ajută și limitează  răspândirea virusului dar trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se  folosi măști de protecție suprapuse una peste alta.

  Surse de informare:

  European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) - https://www.ecdc.europa.eu/en

  World Health Organization - https://www.who.int/

  Grupul de Comunicare Strategică

  Institutul Național de Sănănate Publică: https://www.cnscbt.ro/